Samenwerking met maandblad Nummer 1

Nieuws

Vanaf februari 2021 ondersteunt Business Post Limburg maandblad Nummer 1 met verspreiding in Parkstad en Maastricht-Heuvelland.

Onze bezorgers zetten zich met enthousiasme in om het blad, met een oplage van 140.000 exemplaren, bij deze Zuid-Limburgse huishoudens te bezorgen

Bezorging maanblad Nummer1