Aangepaste dienstverlening tijdens Coronacrisis

Nieuws

Net als alle andere bedrijven in Nederland heeft ook Business Post Limburg sinds vorige week te kampen met de negatieve gevolgen van het coronavirus. Als bedrijf met (bijna) alleen medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn wij extra hard getroffen voor wat betreft het aantal niet aanwezige medewerkers.

Aangepaste dienstverlening door uitval van collega’s
Met een bijna gehalveerde bezetting wordt het lastig om de normale, afgesproken dienstverlening te bieden. Op alle afdelingen zijn nu minder mensen werkzaam, er zijn beduidend minder chauffeurs, sorteerders en postbezorgers. Er is sprake van een substantieel uitvalpercentage, met name veroorzaakt door de afwezigheid van collega’s die preventief thuis moeten blijven. Het gaat in dit geval om mensen die tot de zogenaamde “high risk” groep behoren.

Hoewel de inzet van de aanwezige collega’s geweldig is, hebben wij toch moeten besluiten om onze dienstverlening aan te passen zolang als wij met deze onderbezetting te maken hebben.

Dit verandert er
Met ingang van afgelopen vrijdag komen wij bij de meeste klanten (ziekenhuizen en zorginstellingen uitgezonderd) nog maar éénmaal per dag (tussen 8:00 en 12:00 uur) om in een gecombineerde rit de postbus-post te brengen en de uitgaande post meteen mee te nemen. Dit heeft voor ons het grote voordeel dat wij niet meer ’s-middags terug hoeven te komen met chauffeurs die wij niet hebben. Ook voor ons sorteerproces biedt dit een groot voordeel, er zijn beduidend minder sorteerders aanwezig maar zij krijgen door deze werkwijze wel meer tijd om de post te sorteren.

Dan zijn er ook nog drie klanten die spontaan aanboden om de middagpost zelf te brengen! Ook dit helpt ons enorm, hiervoor willen wij de gemeente Sittard-Geleen, het MUMC+ en de provincie Limburg hartelijk danken.

Trots op onze collega’s!
Zoals het er nu naar uitziet kunnen wij met de gedane aanpassingen en de hulp van onze klanten ons werk naar behoren blijven uitvoeren. Laten we vooral onze medewerkers niet vergeten, het is en blijft bewonderenswaardig zoals zij met deze situatie omgaan en zich meer dan 100% inzetten.  Ook hier zie je weer dat Business Post Limburg meer dan werk alleen biedt.